Top

Комплекти

Arduino е интересно средство за STEM обучение, но възможностите му не се ограничават с това. Различните комплекти включват комбинации от модули, шилдове и аксесоари, в които има всичко нужно за осъществяването на разнообразни проекти. Платките се използват от инженери, дизайнери, разработчици и производители по целия свят за иновации в различни сфери – музика, игри, умни домове, играчки, селско стопансвто и много други.

Arduino Комплекти
Arduino платка

Платки

Платката Arduino е микроконтролер, което означава много малък компютър. С нея могат да се управляват различни устройства, а лесната и употреба я прави популярна за обучение на деца. Свързването и към компютър се извършва с USB кабел, а към платката лесно се добавят различни сензони и мотори, за взаимодействие със заобикалящата среда.

Модули

Модулите се добавят към основната платка Arduino, за да придобие повече функционалности.  Към тях се причисляват различни сензори и мотори, с които микроконтролера да взаимодейства със средата около него. Това също могат да бъдат говорители, микрофон и други.

Arduino модули

Шилдове

Шилдовете са платки, които се свързват към основната, за да разширят възможностите и. Те добавят допълнителни функции като безжична комуникация, управление на моторите, етернет връзка и много други. Използването им позволява създаването на по-сложни и интересни проекти.

Аксесоари

Аксесоарите за Arduino са допълнителни приспособления към платката. Това например могат да бъдат комплекти от различни кабели или диоди. Поставка за проекти, както и различни кутии също приспадат към аксесоарите.

Arduino аксесоари
Програмиране с Arduino

Програмиране с Arduino

За програмиране на платката се използва Arduino IDE (Integrated Development Environment). Софтуера е безплатен и единствено трябва да се свали на компютъра, за да се използва. Езикът, на който се програмира е разновидност на C и C++, но с някои специфични функции и струтура, модифицирани от Arduino. Самият код се нарича sketch и веднага след като се напише се зарежда на микроконтролера.