Top

Интеграция на интерактивни технологии в класната стая

“Интеграция на интерактивни технологии в класната стая” е обучение, което цели да помогне на учителите да интегрират новите технологии в часовете си. Подходящо е за основно за учители по биология, химия, астрономия и история, защото ще се демонстрират учебни материали в тази направления.

На обичението ще се представят VR очила и интерактивен дисплей, ще се обяснят характеристиките им и нужните софтуери. След теоретичната част ще се направят и практически задачи.

Продължителност: 16 учебни часа

Цена: 98 лв

Обучението дава 1 квалификационен кредит

Къде се провежда обучението?

София, бул. “Тодор Александров” 17 (офис на Академия Роботика)

Провеждане на обучението във Вашето училище

При желание от Ваша страна, обучението може да се проведе на място в училището Ви. Тогава цената е 98лв на човек.

*Минималният брой участници за провеждане на обучението е 8. При по-малко от 8 записани човека се заплаща такса като за 8 участника (8 такси по 98лв.).

Какво включва обучението:

VR очила

✅ Въведение във виртуалната реалност
✅ Характеристики на очилата на виртуална реалност
✅ Предимства на компекта
✅ Приложение в класната стая
✅ Практически задачи за включване и настройване на VR очилата
✅ Как се работи със софтуера за VR очилата

Интерактивен дисплей

✅ Основна информация за дисплея
✅ Обяснение на характеристиките му
✅ Първоначални настройки и запознаване с интерфейса
✅ Приложение в учебните часове
✅ Работа на дисплея с компютър, флашка и друг външен източник на информация
✅ Практически задачи

Обучението ще включва специфични за учебните предмети инструкции за това как да се използва VR и интерактивен дисплей за преподаване на биология, химия, астрономия и история.

В края на програмата учителите ще могат без проблеми да създават завладяващи учебни преживявания за своите ученици. Освен това с лекота ще проектират интерактивни симулации и визуализации, които да помогнат на учениците да разберат сложни концепции и идеи.

Регистрация

След като попълните данните си ще получите на посочения от Вас имейл информация за банковата сметка и заплащането на обучението.