Top

Комплекти

Arduino е интересно средство за STEM обучение, но възможностите му не се ограничават с това. Различните комплекти включват комбинации от модули, шилдове и аксесоари, в които има всичко нужно за осъществяването на разнообразни проекти. Платките се използват от инженери, дизайнери, разработчици и производители по целия свят за иновации в различни сфери – музика, игри, умни домове, играчки, селско стопансвто и много други.

Arduino Комплекти
Програмиране с Arduino

Програмиране с Arduino

За програмиране на платката се използва Arduino IDE (Integrated Development Environment). Софтуера е безплатен и единствено трябва да се свали на компютъра, за да се използва. Езикът, на който се програмира е разновидност на C и C++, но с някои специфични функции и струтура, модифицирани от Arduino. Самият код се нарича sketch и веднага след като се напише се зарежда на микроконтролера.