Top

BBC MICRO:BIT

BBC MICRO:BIT е мъничък компютър, който е 70 пъти по-малък и 18 пъти по-бърз от оригиналните компютри. Той прави програмирането интересно и насърчава дигиталното творчество. Децата могат да създават програма с помощта на един от онлайн редакторите за програмиране. BBC MICRO:BIT разполага с 25 червени LED светлини, които могат да мигат, предават съобщения и да се използват за създаване на игри.

KITRONIK

Kitronik е компания, която включва много инженери, дизайнери, производители и дори преподаватели. Те произвеждат висококачествени продукти, които са съвместими и с micro:bit. Предназначени са за всеки, който има интерес към създаването на собствени проекти, програмирането и дизайна. Всеки продукт върви с подробно описание и инструкции.

Програмиране

Програмирането на micro:bit се извършва чрез редакторът Microsoft MakeCode. Той е идеалният начин за първи стъпки с платката и може да се използва безплатно през всеки браузър. Другият начин, чрез който може да програмира, е Python третият най-използван език в световен мащаб. С него децата задълбочават уменията си и започват да създават текстови програми. Използва се в училищата и е направен, така че да улеснява учители, ученици и всички любители на програмирането.