Top
РОБОТИК-5-1

Обучение

Целта ни е във всяко училище да има съвременна техника и инструменти, които учителите да знаят как да използват и да ангажират с тях децата в учебния процес.

РОБОТИК-6

Оборудване

Ще помогнем в избора на най-подходящата техника за нужните на STEM кабинета ви. Сред предложенията ни са VR очила, интерактивни дисплеи, таблети, лаптопи, 3D принтери и много други.

РОБОТИК-4-1

Роботика

Роботите са инструмент, който намира приложение във всички учебни часове. Споделете ни за какво ви трябват, а ние ще ви предложим най-доброто решение.

РОБОТИК-5-1

Обучение

Целта ни е във всяко училище да има съвременна техника и инструменти, които учителите да знаят как да използват и да ангажират с тях децата в учебния процес.

РОБОТИК-6

Оборудване

Ще помогнем в избора на най-подходящата техника за нужните на STEM кабинета ви. Сред предложенията ни са VR очила, интерактивни дисплеи, таблети, лаптопи, 3D принтери и много други.

РОБОТИК-4-1

Роботика

Роботите са инструмент, който намира приложение във всички учебни часове. Споделете ни за какво ви трябват, а ние ще ви предложим най-доброто решение.

Роботи

Образователните роботи революционират начина, по който се преподава. Те предлагат интерактивно и завладяващо учебно преживяване, което ангажира и вдъхновява учениците от всички възрасти. Нашата селекция от роботи е подбрана внимателно, за да имат реално приложение във почти всички учебни часове, както и във STEM центровете на училищата.

Предлаганите от нас роботи включват адаптирана учебна програма и са идеални за ученици от всички възрасти и нива на умения и могат да им помогнат да развият умения за критично мислене и да се подготвят за бъдещи кариери в областта на STEM и не само.

Оборудване

Технологиите променят начина на учене и задават нуждата от нови начини за ангажиране на децата в учебния процес. Те са движещата сила зад STEM обучението. В днешната дигитална епоха е важно всяка класна стая да разполага с подходящи технологични инструменти. Нашият избор от интерактивни дисплеи, лаптопи, таблети, VR очила и други устройства може да ви помогне да предоставите най-новите технологии на вашите ученици.

Тези технологични инструменти могат да ви помогнат да създадете по-интерактивно и ангажиращо учебно преживяване за вашите ученици и да ги подготвите за бъдещето, в което технологиите стават все по-важни.

Оборудване

Технологиите променят начина на учене и задават нуждата от нови начини за ангажиране на децата в учебния процес. Те са движещата сила зад STEM обучението. В днешната дигитална епоха е важно всяка класна стая да разполага с подходящи технологични инструменти. Нашият избор от интерактивни дисплеи, лаптопи, таблети, VR очила и други устройства може да ви помогне да предоставите най-новите технологии на вашите ученици.

Тези технологични инструменти могат да ви помогнат да създадете по-интерактивно и ангажиращо учебно преживяване за вашите ученици и да ги подготвите за бъдещето, в което технологиите стават все по-важни.

Обучение

Готови ли сте да преминете към следващо ниво в STEM класната стая? Новите технологии и образователни инструменти ангажират учениците в учебния процес и им помагат по-лесно да възприемат информация.

Всичките ни обучения имат за цел да ви помогнат да извлечете максимума от технологиите си и да ангажирате учениците си по нови и вълнуващи начини. Идеални са за преподаватели, които искат да бъдат в крак с новостите в STEM образованието и искат да научат как да използват най-новите приложения и инструменти в часовете си.

Обучение за използване
на роботи

Предлагаме обучение за различни образователни роботи – LEGO Spike Prime, KUBO, mBot, Ultimate и много други.

Обучение за използване на образователни платформи

Организираме обучение и за следните платформи – Mozabook, Kahoot, Canva, Plickers, Prezi и още много други.